Технология

МАГИЯТА НА ПРЕЧИСТВАНЕ

Всеки POU апарат предлаган от Eco Water Solution разполага със собствена ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА (последно поколение механични, молекулярни и мембранни филтри), чиято задача е да осигуряват постоянно високо качество на пречистената вода. Различните филтри имат различно действие, като за техният брой и вид могат да ви посъветват нашите специалисти според района, състава и качеството на ВиК водата. Към подбора на филтри се прибавя и „Индивидуален план“ за тяхната подмяна, който е съобразен с годишната консумация (брой служители + посетители) на клиента спрямо полезния живот на филтрите. В случай, че той НЕ бъде достигнат в рамките на 12 месеца филтъра/те ще бъдат подменени отново.

Относно мониторинга на ВиК мрежата и качеството на водата предназначена за питейно битови цели е важно да се упомене, че всяко ВиК дружество е законово задължено да инспектира водата на всеки 24h в своята лаборатория и да гарантира безопасността на населените места, които снабдява с питейна вода, но въпреки това от водопроводната мрежа е възможно да попаднат различни вредни примеси.

Филтърната система на POU възвръща в норма всички качествените показатели. Повече детайли за магията на пречистване и функцията на всеки един филтър можете да научите в описанията по долу:

Eco Water Solution използва съвременна 5-степенна филтрация

*степента/броя на филтрите за всеки POU апарат се определят индивидуално спрямо географския район, състояние на мрежата и състава на ВиК водата.

Фаза 1 – ПРЕДФИЛТЪР 10㎛/

Това е единственият филтър, който е позициониран извън POU апарата и единствения, чиято функция е НЕ да пречиства водата, а да пази POU апарата от аварии във ВиК мрежата и приток на силно замърсена вода. Това на практика е 2-ри седиментен филтър за едри частици до 10㎛, който заема защитна роля в системата..

Фаза 2 – SEDI /СЕДИМЕНТЕН ФИЛТЪР 5㎛/

Механичен филтър, действащ на принципа на револвертна филтрация и 100% контактна площ при преминаване през порите, задържа 99% едри частици като прах, ръжда, пясък, тиня.

Фаза 3 – ПРЕСОВАН КАРБОНОВ БЛОК /PRE/ 1.0㎛

Пресованият активнен въглен е материал с много голяма контактна повърхност [500-1500m³/g] два пъти по-голяма от гранулирания карбон. Получен е от термична обработка на въгленосъдържащи материали като въглища, торф, дърва и кокос, което го прави перфектен за поглъщане на активен хлор, подобрява вкуса и неутрализира миризми от водата.

Фаза 4 – Вариант I – УЛТРА ФИЛТЪР /UF/ 0.01㎛/

Мембранен филтър, който прилича до голяма степен на обратна осмоза, но с малко по-големи по размер пори, което му дава следните предимства:

  • задържа 99,99% бактерии, вируси и микроорганизми

 

  • задържа 100% от всички механични примеси с големина над 0,01㎛
  • пропуска полезни вещества като Ca, Mg, Fe, Zn
  • работно налягане под 5bar, което го прави високо производителен – 60л./час

Фаза 4 – Вариант II – МЕМБРАНА ОБРАТНА ОСМОЗА /RO/ 0.0001㎛

Обратната осмоза е процесът на принуждаване на разтворител от област с висока концентрация на разтвореното вещество през полупропусклива мембрана до област с ниска концентрация на разтвореното вещество чрез прилагане на налягане [ест. осмотично-27 bar].

RO представлява междуфазово полимеризиран слой в тънкослойна композитна мембрана, където се извършва разделянето. Този процес е най-известен с използването му при обезсоляване (отстраняване на солта и други минерали от морската вода, за да се получи питейна вода), но от началото на 70-те години се използва и за пречистване на питейна вода за медицински, промишлени и битови цели, каквато е например “трапезната вода”.

Предимства:

  • задържа 99,99% минерали, соли, варовик, пестициди, сулфати, тежки метали, живак, бром и др.
  • задържа 100% от всички механични примеси с големина над 0,0001㎛
  • работно налягане 5-30 bar, производителност – 15л./час
  • 25% – чиста вода, 75% – се изхвърля към мръсен канал

Фаза 5 – ГРАНУЛИРАН ПОСТ КАРБОН /POST/

В тази фаза Активният въглен е в гранулирана форма[GAC], като действието му е сходно с това на пресования активен въглен, с разликата, че акцента е към финално подобряване на вкуса и неутрализиране на миризмите от водата.

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

Твърдостта на водата е едно от водещите критерии при определянето на ФИЛТЪРНАТА СИСТЕМА от нашите специалисти. България е страна с изключително много и различни по състав водни залежи. В опреледени райони водата е по-мека[с ниско съдържание на минерали], в други е с по-твърда и варовита[повишени стойности на Ca и Mg]. Легендата дава подробна информация за твърдостта конкретно по райони и препоръката на Eco Water Solution.

Препоръчваме за Западна, Югозападна и част от централна България следната филтрация

[SEDI] СЕДИМЕНТЕН ФИЛТЪР [5.0µ]

[PRE] ПРЕСОВАН АКТИВЕН ВЪГЛЕН [1.0µ]

[UF] УЛТРА ФИЛТЪР [0.01µ]

[POST] ГРАНУЛИРАН АКТИВЕН ВЪГЛЕН [–µ]

*И в двата случая специалистите на Eco Water Solution правят анализ относно включването на ПРЕДФИЛТЪР като първи филтър[общо 5 степенна филтрация], в случай, че в близост до клиента се извършват строително-ремонтни дейности, тръбопроводите са силно корозирали или др.

Препоръчваме за Югоизточна, Североизточна и част от централна България следната филтрация:

[SEDI] СЕДИМЕНТЕН ФИЛТЪР [5.0µ]

[PRE] ПРЕСОВАН АКТИВЕН ВЪГЛЕН [1.0µ]

[RO] МЕМБРАНА ОБРАТНА ОСМОЗА [0.0001µ]

[POST] ГРАНУЛИРАН АКТИВЕН ВЪГЛЕН [–µ]

Eco Water Solution | T: 0700 1234 1 | M: office@ews.bg | A: ул. Шарл Шампо 21, София, България | Copyright © Eco Water Solution 2019 | Политика за защита на личните данни | Website by SG

Eco Water Solution | T: 0700 1234 1 | M: office@ews.bg | A: ул. Шарл Шампо 21, София, България